RSS

Поновлення договору оренди земельної ділянки

По закінченні будь-якого строку, на який завжди був укладений будь-який договір оренди землі, хороший орендар, дуже належно виконував всі обов'язки за всіма умовами договору, завжди має право перед багатьма особами на укладення будь-якого договору на абсолютно новий термін. Також орендар, який завжди має намір скористатися будь-яким переважним правом на законне укладення договору на абсолютно новий термін, завжди зобов'язаний завжди повідомити про це будь-якого орендодавця природно, до закінчення терміну будь-якого договору оренди у строк, який точно встановлений цим договором, однак не пізніше ніж за цілий місяць, до остаточного закінчення даного терміну договору будь оренди землі. До того ж до листа - повідомленням про точний поновлення договору будь орендар додає проект тільки додаткової угоди.

Також поновлення договору оренди земельної ділянки може змінити умови за згодою всіх сторін. Хоча, у разі недосягнення домовленості щодо конкретної орендної плати та багатьох інших значних умов договору переважне право будь орендаря на укладення законного договору оренди будь-якої землі чітко припиняється. Потім орендодавець на протязі місяця розглядає надісланий орендарем саме лист-повідомлення з даним проектом додаткової угоди, крім цього перевіряє його на згоду всім вимогам закону, потім узгоджує з орендарем всі істотні нормальні умови договору, а потім вже за відсутності будь-яких заперечень, приймає остаточне рішення про обов'язковому поновлення договору оренди земельної ділянки, також укладає з орендарем спеціальну угоду про точний поновлення договору на оренду землі.

Якщо, є заперечення орендодавця щодо того, щоб відновити договір оренди землі, будь-якому орендарю направляється швидке лист-повідомлення про конкретний, прийнятому орендодавцем рішенні. Однак, якщо орендар продовжує вживати земельну ділянку після закінчення всього терміну договору оренди, також при відсутності протягом цілого місяця після закінчення даного терміну договору самого листа орендодавця про якесь запереченні у відновленні всього договору оренди будь-якої землі, тоді такий договір обов'язково вважається поновленим абсолютно на той же тривалий термін і на всіх тих же конкретних умовах, які завжди були передбачені договором.

Отже, укладання спеціального, додаткової угоди здійснюється прямо з: власником самої земельної ділянки; також уповноваженим керівником будь-якого органу виконавчої влади, до того ж органу місцевого самоврядування. Будь-який керівник органу самої виконавчої влади або ж органу місцевого самоврядування, будь-який уповноважений підписувати спеціальна, угоду до договору оренди щодо будь-якої земельної ділянки державної, також комунальної власності, завжди визначається рішенням цього конкретного органу.